Home Nieuws De praktijk Het team Dieren Contact
 
Nieuws

September 2011:

Het verhaal van klanten over hun ervaring met gedragstherapie voor de hond

Feda is een koppige maar lieve hond die heel gelukkig met de kindjes in de buurt en haar twee baasjes is opgegroeid. Toen Feda een jaar oud werd toonde ze wat minder lieve trekjes. Zo ging ze opeens alle buren die ze niet dagelijks zag, agressief aanblaffen en bespringen toen deze aan haar voorbij liepen, het scheelde niet veel en ze zou hun wellicht op een keer zelfs bijten. Ik en mijn man waren bezorgd, want dit gedrag kwam niet overeen met de Feda die we kenden en lief hadden. Met de dag nam het gedrag toe.

Voor een heel andere reden, namelijk dat Feda ongebruikelijk bang was tijdens een bezoek aan de dierenarts, hoorden wij over gedragstherapeuten voor honden en dat een gedragstherapeut de hond en baas kan assisteren om probleemgedrag op te lossen. Zo hoorden we ook dat bij onze dierenartsenpraktijk in Franeker een gedragstherapeut, Roos, werkt.

Roos heeft op het moment van de ontmoeting met Feda gezien dat Feda te hoog in de rang was. Wij, als de baasjes van Feda, waren te vrij geweest met haar en hebben o.a. Feda op de bank en ons bed laten slapen. We waren ook niet altijd consequent, hebben Feda te vrij gelaten in haar eigen beslissingen. Als zij niet naar binnen wou komen wanneer we haar riepen, lieten we het toe en zo ook talloze andere kleine dingen die achteraf gezien hebben geleid tot het feit dat Feda eigen beslissingen ging nemen die we niet goed keurden maar ook niet wisten te stoppen, zoals de buren lastig vallen.

We hebben samen met Feda een gesprek van anderhalf uur gehad met Roos, waarin ze ons vragen stelde over Feda, haar gedrag en onze omgang met haar. Feda werd tijdens ons gesprek door Roos bovendien geobserveerd.

We kregen in dezelfde bespreking uitleg over wat Roos zag in het gedrag van Feda en advies over hoe we het gedrag konden veranderen. Een paar dagen later ontvingen we een uitgebreid verslag van ons gesprek met daarin 5 adviezen. Het was eigenlijk wij, en niet Feda, die ons gedrag moesten aanpassen. Feda mocht niet meer op de bank, op het bed en we moesten haar een commando ‘zit’ geven voor alles wat Feda wou doen...spelen, eten, naar buiten gaan enz. Feda kreeg een vaste plek in huis en verder was het advies om een korte lijn aan haar halsband te klikken. Deze kon gebruikt worden om Feda te forceren te liggen bij bezoek van anderen. Feda moest leren dat ze niets te zeggen had over wie ons bezocht en wie langs haar liep. Zodra een van de buren langs liep, of iemand aanbelde, moest Feda liggen en liggen blijven tot alle begroetingen waren gedaan. Pas dan mocht het bezoek ook aandacht aan Feda schenken.

Binnen 2 weken van deze adviezen consequent uit te voeren hadden we een veranderde hond. Feda toonde een lage houding tegen alle mensen. Ze sprong veel minder tegen mensen op en was weer een heel lief, nog steeds koppig, beestje!

Hartelijk willen we Roos en de dierenpraktijk Noordwest Friesland bedanken voor het advies wat ons leven en dat van onze hond ontzettend heeft geholpen!


Het Want 4
8802 PV Franeker
0517 - 392100
   

Disclaimer