Home Nieuws De praktijk Het team Dieren Contact
 
Landbouwhuisdieren nieuws:

Februari 2016:

Michèle Aalders in Friesch Dagblad

Onze dierenarts Michèle Aalders schitterde in januari in maar liefst 3 zaterdagedities van het Friesch Dagblad. Onder de noemer `Landbouw voor dummies' verscheen er in deze krant een reeks artikelen over de huidige melkveehouderij. Onze veehouder Thom Miedema uit Blessum werd een jaar lang gevolgd door de krant en hier werd wekelijks een artikel over gepubliceerd. Op deze manier is geprobeerd de consument een inkijkje te geven in het boerenleven en voor te lichten wat voor zaken een melkveehouder allemaal mee te maken krijgt.
In 3 van deze artikelen werd ook de rol van de dierenarts belicht. Michèle is daarvoor, als vaste dierenarts van Thom, door de krant geïnterviewd en op de foto gezet.

Klik op de links hieronder om de artikelen te lezen.

Artikel 16 januari
Artikel 23 januari
Artikel 30 januari


September 2015:

Open dag dierenartsenpraktijk

Dierenartsenpraktijk Noord-West Friesland doet dit jaar weer mee aan de landelijke open dag voor dierenartsen. Deze dag krijgt u een kijkje achter de schermen van onze praktijk. Een unieke kans om eens bij ons in de operatiekamer en in het laboratorium te kijken, zien hoe röntgenfoto’s worden gemaakt, zien hoe een infuus werkt en natuurlijk de dierenartsen en assistentes alles te vragen wat je maar wilt weten.


Maart 2015:

Korting Orbeseal

Het afgelopen jaar zijn steeds meer veehouders gestart met het gebruik van Orbeseal in de droogstand. Zowel als enkeltherapie (dus zonder antibiotica) als de dubbeltherapie wordt toegepast met goede resultaten. Om het gebruik verder te stimuleren krijgt u in de maand Maart 10% korting op elke doos (24 of 60 injectoren) Orbeseal.

November 2014:

Boerenavond

Ook dit jaar wordt er weer een boerenavond georganiseerd, dit maal in samenwerking met D.A.P. Tusken Waed en Ie (Stiens). De avond zal gehouden worden op dinsdag 2 december 2014. Het thema van de avond zal zijn droogstandsmanagement en calcium stofwisseling.

Oktober 2014:

Frisse neus

Nu de temperaturen langzaam maar zeker dalen en de neerslagkans toeneemt krijgen we ook weer te maken met pinkengriep op een aantal bedrijven. Meestal is er sprake van een menginfectie waarbij zowel virussen als bacterien een rol spelen. Dit kan schade veroorzaken door sterfte, behandelkosten, ongunstige voederconversie en groeiachterstand. De kalveren zijn sloom, hebben vaak koorts, hoesten, snotneuzen en drinken soms ook minder. Tijdig ingrijpen en behandelen kan de groeivertraging en andere nadelige effecten beperken.

Belangrijker is het echter om ziekte bij deze kwetsbare groep dieren te voorkomen. Dit kan door middel van goed geventileerde frisse huisvesting zonder tocht. Pinkengriepvirus kan namelijk over kleine afstanden verspreiden via miniscule luchtdruppeltjes. Naast huisvesting speelt de weerstand van het kalf een grote rol in het ziekteproces. Een goede weerstand kan verkregen worden door een start met voldoende biestopname en een goede conditie van het kalf. Biest bevat naast antistoffen tegen diarree-verwekkers namelijk ook antistoffen die bescherming bieden tegen pinkengriep. De hoeveelheid antistoffen in het kalf (en dus de afweer van het kalf) kan ook kunstmatig omhoog gebracht worden door te vaccineren. Voor meer informatie hierover kunt u het beste contact opnemen met een van onze rundveedierenartsen.

Michele getrouwd!

Afgelopen zomer is dierenarts Michele Aalders in het huwelijk getreden met haar vriend André Haas. Het was een geslaagde dag.

Augustus 2014:

Bedrijfsuitje

Ook aan teambuilding wordt hard gewerkt binnen de praktijk. Samen een vlot bouwen en hopen dat we droog aan de overkant zouden komen (gelukt !). Het bedrijfsuitje was een succes!!

Schapen: resistentie tegen wormmiddelen!

De praktijk heeft dit jaar te maken gehad met duidelijke resistentie van maagdarmwormen tegen de werkzame stof in Dectomax. Om de effectiviteit van de gebruikte wormmiddelen op uw bedrijf te onderzoeken is het verstandig jaarlijks een mestonderzoek te laten uitvoeren 10 tot 14 dagen na het ontwormen.Resistentie tegen wormmiddelen wordt in de hand gewerkt door i) alle dieren vaak te ontwormen, ii) te onderdoseren en iii) altijd de hele koppel te ontwormen.

Op deze website van de wormenwijzer vindt u meer tips over ontwormen van schapen.

Juli 2014:

Nu al eerste bevestigde longworm infecties

Bij de Gezondheidsdienst zijn de eerste gevallen van dieren met longworm aangetoond dit jaar. Deze diagnose komt extreem vroeg in het het weideseizoen. Omdat het zo vroeg na het uitscharen al optreedt , moet gedacht worden aan een besmetting met op het land overwinterde longwormlarven. Verschijnselen van longworminfecties kunnen varieren van hoesten in de weideperiode tot productieproblemen. Om een indicatie te krijgen van de mate van besmetting kunnen mest verzameld worden van 5 dieren die dit seizoen voor het eerst weiden. Deze mest kan vervolgens onderzocht worden op de aanwezigheid van (longworm) eieren en op basis daarvan kan bekeken worden of er voldoende weerstand wordt opgebouwd en/of er behandeld moet worden.

April 2014:

Celgetalmeter

Sinds deze maand is onze praktijk in het bezit van een celgetalmeter. Heeft u koeien waarvan u het celgetal op koe-of kwartierniveau wilt weten, kunnen wij die nu dagelijks op de praktijk testen.
Toepassingen kunnen bv zijn:

  • In het kader van wel of geen droogzetters gebruiken: (geen MPR) op koeniveau testen
  • Vaarzen die droog moeten met celgetal tussen 100.000-150.000 cellen (op kwartierniveau testen)
  • Hoogcelgetal koeien, 3 weken na laatste MPR: geneest kwartier uit zichzelf of nestelt de bacterie zich in het uier (Stap. aureus en Streptococcus uberis)
  • De kosten zijn € 5,- euro (excl. btw) per celgetalbepaling


    Lees het oude nieuws in ons nieuwsarchiefHet Want 4
8802 PV Franeker
0517 - 392100
   

Disclaimer