Disclaimer en Privacy beleid - D.A.P NOORD WEST FRIESLAND
1169
page-template-default,page,page-id-1169,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

Disclaimer en Privacy beleid           

 

Disclaimer

dapnoordwestfriesland.nl is een website met onafhankelijke informatie over onder andere dierziekten, aandoeningen en diermedicijnen.

 

Doel

dapnoordwestfriesland.nl is bedoeld voor iedereen die betrouwbare medische informatie zoekt over dieren of iets wil weten over de kennis en kwaliteit van onze praktijk. De informatie op de site wordt door de opstellers voortdurend aangepast aan de actualiteit maar zal echter nooit volledig kunnen zijn. Dierenartsen maken deel uit van de redactie en informatie over dierziekten en diermedicijnen wordt uitsluitend opgesteld door dierenartsen.

 

Aansprakelijkheid

 • Aan de inhoud van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Het samenstellen van de inhoud van deze site gebeurt met de uiterste zorgvuldigheid. Desondanks kan Dierenartsenpraktijk Noord West Friesland geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele opgelopen schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de informatie inzake dierziekten en diermedicijnen op deze site.
 • Het gebruik van de aangeboden informatie geschiedt op basis van eigen verantwoordelijkheid van de gebruiker. Bij twijfel over de gezondheid, medicatie of de behandeling van uw dier dient u altijd een dierenarts te raadplegen.
 • Dapnoordwestfriesland.nl bevat links naar websites of webpagina’s van derden. Dierenartsenpraktijk Noord West Friesland heeft geen zeggenschap over de inhoud of andere kenmerken van deze sites en is in geen geval aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud ervan.

 

Privacybeleid

 

Dierenartsenpraktijk Noord West Friesland (DAP NWF) conform (AVG EU 2016/679)

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 01-05-2018

 

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u van onze diensten gebruik maakt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee omgaan. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op alle diensten van DAP NWF. U dient zich ervan bewust te zijn dat DAP NWF niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van onze diensten en onze website geeft u aan ons privacy beleid te accepteren.

DAP NWF respecteert de privacy van alle gebruikers van haar diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Gebruik van onze diensten

Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om onze diensten uit te kunnen voeren. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DAP NWF of die van een derde partij..

 

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van DAP NWF of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Doeleinden

 • De werknemers en werkgevers van DAP NWF gaan een inspanningsverbintenis met u aan tot het leveren van een diergeneeskundige behandeling/advies. Dit geldt ook voor het leveren van of toedienen van medicamenten aan de door u gehouden dier(en).
 • De behandelingsovereenkomst kan ook bestaan uit het verkopen, leveren of toedienen van diergeneesmiddelen door cliënt en/of in opdracht van derden, waaronder toediening in opdracht van overheidsinstanties.

 

Persoons- en diergegevens

DAP NWF maakt met het aangaan van een behandelingsovereenkomst gebruik van uw persoonsgegevens. In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbeveiliging volgt hieronder een opsomming hoe en waarvoor deze gegevens worden gebruikt:

 • Naam, adres en woonplaats: deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van facturen, oproepkaarten voor onder andere vaccinaties en het versturen van condoleancekaarten.
 • Telefoonnummer(s): deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt om met u te communiceren mbt uw afname van onze diensten.
 • E-mailadres(sen): deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van facturen en mailingen.
 • Diergegevens: deze gegevens worden gebruikt om het dier in te schrijven zodat er een medisch dossier opgebouwd kan worden.

 

Derden

DAP NWF heeft het recht bij het uitvoeren van de behandelingsovereenkomst gebruik te maken van derden. Bovenstaande cliënt- en diergegevens worden gedeeld met derden waarmee DAP NWF een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten (volgens de laatste Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG EU 2016/679).

 • U moet hierbij denken aan bijvoorbeeld een laboratorium, verwijskliniek, incassobureau, deurwaarder, Raad van Beheer en de leverancier van ons praktijkmanagement systeem.
 • Uw persoonsgegevens worden niet doorgegeven buiten de EU.
 • In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Foto- en filmmateriaal

Tijdens het consult en eventuele behandelingen, operaties en/of opname kan het voorkomen dat er foto’s en/of films van uw huisdier gemaakt worden. We vragen u van te voren toestemming of we het materiaal mogen gebruiken voor publicatie op onze website, facebook en/of in wetenschappelijke artikelen die wij schrijven. Het gebruik van het materiaal zal op een dusdanige manier gebeuren dat de naam of adresgegevens van de eigenaar niet in beeld zullen komen.

 

Cookies

Onze website maakt geen gebruik van cookies.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het huidige gebruik en de mogelijkheden van onze diensten. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van ons systeem of van de wetgeving kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 

Bewaartermijn, rechten en plichten

 • In het kader van een professionele diergeneeskundige behandelrelatie zal DAP NWF zowel de gegevens van uw huisdier, als van u moeten archiveren. Deze gegevens zijn noodzakelijk aangezien u van DAP NWF mag verwachten, dat wij alle, voor uw dier relevante informatie hebben vastgelegd en deze informatie ten alle tijden, maar wel binnen het redelijke, direct beschikbaar hebben.
 • DAP NWF is in het kader van wet- en regelgeving verplicht om een volledig dossier beschikbaar te hebben o.a. voor het Veterinair Tuchtcollege, de Stralingsbeschermingswet (onderdeel van de Kernenergiewet die gaat over het gebruik van röntgenapparatuur) alsmede voor de belastingdienst.
 • Voor het Veterinair Tuchtcollege is er (2018) geen maximumtermijn in de Wet Dieren vastgelegd, hetgeen betekent dat wij uw dossier “voor altijd” moeten bewaren. Ook al is uw dier inmiddels overleden.
 • U heeft als cliënt ten allen tijde het recht op inzage en correctie van het opgebouwde dossier en de bij ons bekende persoonsgegevens.
 • U heeft als cliënt ten allen tijde het recht om de gegeven toestemming voor de verwerking van uw of een deel van uw persoonsgegevens in te trekken.
 • Wanneer u gebruik maakt van bovenstaande rechten geeft u ons maximaal 1 maand de tijd om aan uw verzoek te voldoen.
 • Met het aangaan van een behandelingsovereenkomst bent u verplicht om de juiste persoonsgegevens te verstrekken aangezien deze gegevens nodig zijn voor een correcte verslaglegging en behandeling van uw gehouden dier(en).

 

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen van al hun persoonlijke informatie die op een bepaald moment aan ons is verstrekt. Enkel reeds gefactureerde nota’s kunnen niet verwijderd worden.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing van nieuwsbrieven vindt u de mogelijkheid om u af te melden.

 

Aanpassen/uitschrijven communicatie

Als u uw gegevens aan wilt passen of uzelf wilt afmelden voor iedere andere vorm van mailing (facturering, herinneringsnotificaties of afspraakbevestigingen), kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

 

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen, opmerkingen of klachten heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 

Dierenartsenpraktijk Noord West Friesland

Het Want 4

8802PV Franeker

0517-392100