FAQ's Hondenziekte - D.A.P NOORD WEST FRIESLAND
1213
post-template-default,single,single-post,postid-1213,single-format-standard,qode-quick-links-1.0,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode_grid_1300,footer_responsive_adv,qode-theme-ver-11.1,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-5.1.1,vc_responsive

FAQ’s Hondenziekte

Algemeen

Q: Is Nederland nu een hoog risicoland geworden qua hondenziekte?
A: Nee. Het is bekend dat hondenziekte in West-Europa in het wild nog steeds voorkomt.
Op dit moment is de ziekte erg actueel, omdat er in Duitsland daadwerkelijk bij een
aantal vossen hondenziekte is vastgesteld. In Limburg is er een vermoeden van
hondenziekte bij vossen. Daarom is en blijft het belangrijk dat individuele honden,
maar ook de populatie, zo optimaal mogelijk beschermd zijn.

Q: Klopt het dat er varianten van het hondenziekte-virus zijn? In hoeverre is een hond
dan beschermd door vaccinatie?
A: Ja, er zijn varianten van hondenziekte (Kapil et al. 2008, Espinal et al. 2014) die bij veel
verschillende diersoorten uiteenlopende klinische symptomen kunnen veroorzaken.
Echter, serologische verschillen tussen de vele varianten (mutaties) zijn onbeduidend,
en vaccinatie met één van de huidige levende hondenziekte-vaccins zou beschermende
immuniteit tegen elke variant moeten bieden (bron: WSAVA vaccination guidelines
2015).

Q: Is een gevaccineerde hond beschermd tegen vossen-hondenziekte?
A: Ja. Honden die volgens het advies-vaccinatieschema zijn gevaccineerd, zijn voldoende
beschermd tegen de ziekte van Carré (hondenziekte/canine distemper). Gevaccineerde
dieren kunnen nog wel ziek worden, maar de klachten zijn dan veel minder ernstig.

Q: Hoe snel na vaccinatie is een hond beschermd?
A: Het hondenziekte-vaccin is een van de snelst beschermende vaccins die beschikbaar
zijn in de diergeneeskunde: binnen enkele uren na toediening kan vaccinatie een
zinvolle bescherming bieden tegen ernstige ziekte en overlijden en binnen enkele
dagen kan volledige bescherming plaatsvinden (bron: University of Wisconsin,
www.uwsheltermedicine.com). Dit geldt voor honden ouder dan 4 maanden leeftijd.
Bij jonge pups kan de vaccinatie negatief beïnvloed worden door de aanwezigheid
van maternale immuniteit.

Vaccinatie-adviezen

Q: Wat is het te volgen vaccinatie-adviesschema?
A: Het standaard vaccinatie-adviesschema kan gewoon gevolgd worden.

Q: Vanaf welke leeftijd kun je honden vaccineren tegen hondenziekte?
A: Het advies is om vanaf de leeftijd van 6 weken te beginnen met vaccineren. Er zijn in
Nederland ook geen vaccins geregistreerd om te geven onder de leeftijd van 6 weken.

Q: Moet je alle pups nu ook op 16 weken leeftijd vaccineren?
A: Nee. Op dit moment kan worden volstaan met het volgen van het standaard vaccinatieschema
(zie vraag hierboven).

Q: Waarom adviseert de WSAVA om wel standaard de laatste vaccinatie op de leeftijd
van 16 weken te geven?
A: De WSAVA geeft adviezen die wereldwijd toegepast kunnen worden. Zij houden hierbij
rekening met de verschillen qua effectiviteit van de vaccins in de verschillende landen,
maar ook de verschillen qua infectiedruk. Zij gaan uit van een ‘worst-case-scenario’.
In Nederland hebben wij hier gelukkig niet mee te maken.

Q: Wanneer zou je wel adviseren om ook op 16 weken te vaccineren?
A: Bij hoge infectiedruk, dus als er daadwerkelijk een uitbraak is. Dan is het advies volgens
de WSAVA-richtlijnen om pups vanaf de leeftijd van 6 weken ieder 3 tot 4 weken te
vaccineren tot de leeftijd van 16 tot 20 weken. En om alle pups in de leeftijd van
6-12 maanden nogmaals een vaccinatie tegen hondenziekte te geven en daarmee hun
basisvaccinatie af te ronden (bron: WSAVA vaccination guidelines 2015).

Q: Is voor een volwassen hond die langer dan 3 jaar geleden gevaccineerd is,
een enkelvoudige hondenziekte-vaccinatie voldoende?
A: Ja. Er is geen boostervaccinatie nodig (WSAVA vaccination guidelines 2015).

Q: Moet je volwassen honden nu vaker gaan vaccineren?
A: Nee. Vaccinatie volgens schema, dus om de drie jaar, is voldoende.

 

Bron: MSD Animal Health

 

Geen reactie's

Geef een reactie